STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip functie

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
 
Basisonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
 
Speciaal onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
 
Voortgezet onderwijs
 Mobiliteit
  naar leeftijd
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar specifieke functies
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Mobiliteit
  naar leeftijd
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar specifieke functies
• dit is een reflexis systeem •