STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip aanstellingsomvang

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Internationaal
  leraren naar aanstellingsomvang (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar aanstellingsomvang (%)
 
Basisonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar aanstellingsomvang (%)
 
Speciaal onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar aanstellingsomvang (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar aanstellingsomvang (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar aanstellingsomvang (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar aanstellingsomvang en deeltijdfactor (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar aanstellingsomvang en deeltijdfactor (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang en deeltijdfactor (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar aanstellingsomvang en deeltijdfactor (%)
 
Onderwijs totaal
 Internationaal
  leraren naar aanstellingsomvang (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang (%)
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  naar aanstellingsomvang (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar aanstellingsomvang (%)
 
Secundair onderwijs
 Internationaal
  leraren naar aanstellingsomvang (%)
 
Tertiair onderwijs
 Internationaal
  leraren naar aanstellingsomvang (%)
• dit is een reflexis systeem •