STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip salarissen

Onderwerpen
sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Internationaal
  jaarsalaris per leraar ($)
  salariskosten onderwijsinstellingen (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 Werkgelegenheid, in personen
  naar salarisschaal (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar salarisschaal (%)
 
Onderwijs totaal
 Internationaal
  salariskosten onderwijsinstellingen (%)
 
Secundair onderwijs
 Internationaal
  jaarsalaris per leraar ($)
  salariskosten onderwijsinstellingen (%)
 
Tertiair onderwijs
 Internationaal
  salariskosten onderwijsinstellingen (%)
• dit is een reflexis systeem •