STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip management

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  directiepersoneel, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  directiepersoneel, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 
Basisonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 
Speciaal onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Mobiliteit
  naar leeftijd
 Vacatures (derde kwartaal)
  directiepersoneel, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  directiepersoneel, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Mobiliteit
  naar leeftijd
 Vacatures (derde kwartaal)
  directiepersoneel, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  directiepersoneel, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
• dit is een reflexis systeem •