STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip leraren

Onderwerpen
sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, in fte
  leraren, naar GSB-gemeenten
  leraren, naar regio
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, in fte (historisch)
  leraren, naar gemeentegrootte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
Basisonderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
Speciaal onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
Voortgezet onderwijs
 Mobiliteit
  naar leeftijd
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
 Ziekteverzuim
  de basistabel
  onderwijzend personeel, naar aanstellingsomvang
  onderwijzend personeel, naar denominatie
  onderwijzend personeel, naar functie
  onderwijzend personeel, naar geslacht
  onderwijzend personeel, naar leeftijd
  onderwijzend personeel, naar schoolgrootte
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Mobiliteit
  naar leeftijd
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
Hoger beroepsonderwijs
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
• dit is een reflexis systeem •