STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip ondersteuning

Onderwerpen
sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  ondersteunend personeel, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 
Basisonderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 
Speciaal onderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Mobiliteit
  naar leeftijd
 Vacatures (derde kwartaal)
  ondersteunend personeel, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Mobiliteit
  naar leeftijd
 Vacatures (derde kwartaal)
  ondersteunend personeel, in fte
 Vacatures (schooljaar)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie (%)
  naar functie en leeftijd (%)
• dit is een reflexis systeem •