STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip vooropleiding

sectoronderwerpvariant
Lerarenopleidingen
 Lerarenopleidingen, instroom
  naar vooropleiding
 Studierendement na 5 jaar studie (%)
  naar vooropleiding
 Studieuitval na 1 jaar studie (%)
  naar vooropleiding
• dit is een reflexis systeem •