STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor Werkgelegenheid, in fte

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar functie (%)
  naar functie en aanstellingsomvang (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar functie en type dienstverband (%)
  naar gemiddelde leeftijd en functie
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar specifieke functies
  naar type dienstverband (%)
 
Basisonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar functie (%)
  naar functie en aanstellingsomvang (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar functie en type dienstverband (%)
  naar gemiddelde leeftijd en functie
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar specifieke functies
  naar type dienstverband (%)
 
Speciaal onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar functie (%)
  naar functie en aanstellingsomvang (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar functie en type dienstverband (%)
  naar gemiddelde leeftijd en functie
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar specifieke functies
  naar type dienstverband (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar functie (%)
  naar functie en aanstellingsomvang (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar functie en type dienstverband (%)
  naar gemiddelde leeftijd en functie
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar specifieke functies
  naar type dienstverband (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar functie (%)
  naar functie en aanstellingsomvang (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar functie en type dienstverband (%)
  naar gemiddelde leeftijd en functie
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar specifieke functies
  naar type dienstverband (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar aanstellingsomvang en deeltijdfactor (%)
  naar functie (%)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar salarisschaal (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang en deeltijdfactor (%)
  naar functie (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en type dienstverband (%)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar salarisschaal (%)
 
Onderwijs totaal
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar functie (%)
  naar functie en aanstellingsomvang (%)
  naar functie en geslacht (%)
  naar functie en leeftijd (%)
  naar functie en type dienstverband (%)
  naar gemiddelde leeftijd en functie
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar specifieke functies
  naar type dienstverband (%)

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •