STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor WW, beëindigde uitkeringen

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 WW, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  de basistabel (per kwartaal)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar provincie (%)
  naar reden einde WW (%)
 
Voortgezet onderwijs
 WW, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  de basistabel (per kwartaal)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar provincie (%)
  naar reden einde WW (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 WW, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  de basistabel (per kwartaal)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar provincie (%)
  naar reden einde WW (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 WW, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  de basistabel (per kwartaal)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar provincie (%)
  naar reden einde WW (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 WW, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  de basistabel (per kwartaal)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar provincie (%)
  naar reden einde WW (%)

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •