STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor Studieuitval na 3 jaar studie

sectoronderwerpvariant
Lerarenopleidingen
 Studieuitval na 3 jaar studie (%)
  de basistabel
  naar belangrijke vakken
  naar etniciteit
  naar geslacht
  naar inschrijvingsvorm
  naar leeftijd
  naar vooropleiding
  totaal HBO-opleidingen

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •