STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor Bovenwettelijke WW, instroom in personen

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar jaar aanvang BW (%)
  naar leeftijd (%)
  naar reden ontslag (%)
  naar type BW-uitkering (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar jaar aanvang BW (%)
  naar leeftijd (%)
  naar reden ontslag (%)
  naar type BW-uitkering (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar jaar aanvang BW (%)
  naar leeftijd (%)
  naar reden ontslag (%)
  naar type BW-uitkering (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar jaar aanvang BW (%)
  naar leeftijd (%)
  naar reden ontslag (%)
  naar type BW-uitkering (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar jaar aanvang BW (%)
  naar leeftijd (%)
  naar reden ontslag (%)
  naar type BW-uitkering (%)
 
Onderwijs totaal
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  de basistabel
  naar geslacht (%)

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •