STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor Vacatures (schooljaar)

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  de basistabel
  directiepersoneel, in fte (historisch)
  leraren, in fte (historisch)
  leraren, naar gemeentegrootte (historisch)
  leraren, naar gewichtenleerlingen (historisch)
  leraren, naar RPA en G5 (historisch)
  naar landsdeel (%)
  naar type dienstverband (%)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 
Basisonderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  de basistabel
  leraren, in fte (historisch)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 
Speciaal onderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  de basistabel
  leraren, in fte (historisch)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 
Voortgezet onderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  de basistabel
  directiepersoneel, in fte (historisch)
  leraren, in fte (historisch)
  leraren, naar gemeentegrootte (historisch)
  leraren, naar RPA en G5 (historisch)
  leraren, naar schoolniveau (historisch)
  leraren, naar vak en sector (historisch)
  leraren, naar vakgebied
  naar landsdeel (%)
  naar type dienstverband (%)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  de basistabel
  directiepersoneel, in fte (historisch)
  leraren, in fte (historisch)
  naar aanstellingsomvang (%)
  naar type dienstverband (%)
  ondersteunend personeel, in fte (historisch)
 
Hoger beroepsonderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  aantal vacatures
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Vacatures (schooljaar)
  aantal vacatures

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •