STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor WAO/WIA, beëindigde uitkeringen

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar mate van arbeidsongeschiktheid (%)
  naar reden einde WAO/WIA (%)
  naar type risicodrager (%)
 
Voortgezet onderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar mate van arbeidsongeschiktheid (%)
  naar reden einde WAO/WIA (%)
  naar type risicodrager (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
  naar mate van arbeidsongeschiktheid (%)
  naar reden einde WAO/WIA (%)
  naar type risicodrager (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar mate van arbeidsongeschiktheid (%)
  naar reden einde WAO/WIA (%)
  naar type risicodrager (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  de basistabel
  naar geslacht (%)
  naar mate van arbeidsongeschiktheid (%)
  naar reden einde WAO/WIA (%)
  naar type risicodrager (%)

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •