STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor Ziekteverzuim

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Ziekteverzuim
  de basistabel
  overig verzuim
 
Basisonderwijs
 Ziekteverzuim
  de basistabel
  ondersteunend personeel, naar aanstellingsomvang
  ondersteunend personeel, naar denominatie
  ondersteunend personeel, naar functie
  ondersteunend personeel, naar geslacht
  ondersteunend personeel, naar leeftijd
  ondersteunend personeel, naar provincie en G5
  ondersteunend personeel, naar schoolgrootte
  onderwijzend personeel, naar aanstellingsomvang
  onderwijzend personeel, naar denominatie
  onderwijzend personeel, naar functie
  onderwijzend personeel, naar geslacht
  onderwijzend personeel, naar leeftijd
  onderwijzend personeel, naar provincie en G5
  onderwijzend personeel, naar schoolgrootte
  overig verzuim
 
Speciaal onderwijs
 Ziekteverzuim
  de basistabel
  ondersteunend personeel, naar aanstellingsomvang
  ondersteunend personeel, naar denominatie
  ondersteunend personeel, naar functie
  ondersteunend personeel, naar geslacht
  ondersteunend personeel, naar leeftijd
  ondersteunend personeel, naar provincie en G5
  ondersteunend personeel, naar schoolgrootte
  onderwijzend personeel, naar aanstellingsomvang
  onderwijzend personeel, naar denominatie
  onderwijzend personeel, naar functie
  onderwijzend personeel, naar geslacht
  onderwijzend personeel, naar leeftijd
  onderwijzend personeel, naar provincie en G5
  onderwijzend personeel, naar schoolgrootte
  overig verzuim
 
Voortgezet onderwijs
 Ziekteverzuim
  de basistabel
  ondersteunend personeel, naar aanstellingsomvang
  ondersteunend personeel, naar denominatie
  ondersteunend personeel, naar geslacht
  ondersteunend personeel, naar leeftijd
  ondersteunend personeel, naar schoolgrootte
  ondersteunend personeel, naar schooltype
  onderwijzend personeel, naar aanstellingsomvang
  onderwijzend personeel, naar denominatie
  onderwijzend personeel, naar functie
  onderwijzend personeel, naar geslacht
  onderwijzend personeel, naar leeftijd
  onderwijzend personeel, naar schoolgrootte
  onderwijzend personeel, naar schooltype
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
Hoger beroepsonderwijs
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Ziekteverzuim
  de basistabel
 
Onderwijs totaal
 Ziekteverzuim
  de basistabel

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •