STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor Vacatures (derde kwartaal)

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  directiepersoneel, in fte
  leraren, in fte
  leraren, naar GSB-gemeenten
  leraren, naar regio
  ondersteunend personeel, in fte
 
Basisonderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, in fte
  ondersteunend personeel, in fte
 
Speciaal onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, in fte
  ondersteunend personeel, in fte
 
Voortgezet onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  directiepersoneel, in fte
  leraren, in fte
  leraren, naar sector en vak (%)
  ondersteunend personeel, in fte
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  directiepersoneel, in fte
  leraren, in fte
  ondersteunend personeel, in fte

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •