STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor Financiële cijfers

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Financiële cijfers
  de basistabel
  activa en passiva
  baten en lasten
  financiële kengetallen
  OCW-uitgaven
 
Voortgezet onderwijs
 Financiële cijfers
  de basistabel
  activa en passiva
  baten en lasten
  financiële kengetallen
  OCW-uitgaven
  onderwijsuitgaven per leerling/student
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Financiële cijfers
  de basistabel
  activa en passiva
  baten en lasten
  financiële kengetallen
  OCW-uitgaven
  onderwijsuitgaven per leerling/student
 
Hoger beroepsonderwijs
 Financiële cijfers
  de basistabel
  activa en passiva
  baten en lasten
  financiële kengetallen
  OCW-uitgaven
  onderwijsuitgaven per leerling/student
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Financiële cijfers
  de basistabel
  activa en passiva
  baten en lasten
  financiële kengetallen
  OCW-uitgaven
  onderwijsuitgaven per leerling/student
 
Onderwijs totaal
 Financiële cijfers
  de basistabel

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •